Illustreren met zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is een heerlijk gevoel voor iedereen en zeker ook als je een maker, een illustrator bent.

Voor mij staat illustreren met zelfvertrouwen voor de vaardigheid om een realistische inschatting te kunnen maken van wat je kan. En dat je weet waar je jezelf nog in wilt ontwikkelen of wat je wilt leren. Dat je er op vertrouwd dat je werk er mag zijn en dat je weet waar je hulp kan vragen als je dat nodig hebt. Dat je weet dat je niet perfect hoeft te zijn en dat er ook iets mis mag gaan.

Zelfvertrouwen is een prettig gevoel, het ons laat groeien en bloeien. Het helpt je om te kunnen doen wat je graag doet, om plannen te maken, om op mensen af te stappen om uitdagingen aan te gaan en om te groeien.

Als we het over zelfvertrouwen hebben gaat het ook over kwetsbaarheid. Want dat is de andere kant van de medaille.

Dat je je kwetsbaar voelt in of je wel goed genoeg bent zoals je bent en in wat je maakt. Of het wel goed genoeg is. Een gebrek aan zelfvertrouwen haalt je naar beneden, alles gaat moeizaam, je voelt je onzeker je blokkeert in je werk en als het een blijvend gevoel is maakt het je uiteindelijk ongelukkig.

Als je weinig zelfvertrouwen hebt zal je de neiging hebben belangrijk te vinden wat een ander van jou en je werk vind omdat je jezelf daar niet genoeg in vertrouwt. Je doet eerder wat er van je verwacht wordt, wat je denkt dat anderen goed vinden dan zelf inbreng te hebben in wat jouw ideeën en mening en smaak is. Je kan zelf te kritisch naar je werk gaan kijken en te hoge verwachtingen van je werk gaan koesteren.  Gebrek aan zelfvertrouwen kan maken dat je jezelf terug trekt en in het ergste geval jezelf en je werk uiteindelijk niet (meer) laat zien. Je merkt dat je niet lekker werkt, het is net of er iemand over je schouder zit mee te kijken die niet heel blij is met wat je doet.

Deze ander die over je schouder meekijkt kan ook in de loop van je leven zo’n invloed gehad hebben dat je die als jezelf ervaart. Of in jezelf. Dat het lijkt of je zelf over je schouder mee kijkt. Maar het komt altijd in eerste instantie van buiten af. Je hebt ooit ervaren dat je kritiek hebt gekregen. Als heel jong kind had je wel zelfvertrouwen. Daardoor heb je leren lopen, praten, fietsen en alles wat je nog meer geleerd hebt. Je had er vertrouwen in dat het je zou lukken hoe moeilijk het ook leek. Het onzeker zijn is iets dat zich ontwikkeld in de loop van je leven.

Hoe komt dat eigenlijk dat we ons vaak gemakkelijk onzeker laten maken, dat we wat de ander vind belangrijker vinden dan wat we zelf vinden? En/of dat we super kritisch zijn over ons eigen werk?

Daar speelt kritiek die je krijgt of ooit gekregen hebt een grote rol in. Ik denkt dat er een aantal aspecten zijn die ons als illustratoren kwetsbaar laten voelen:

 1. Als je merkt dat je nog niet de vaardigheden hebt die je zou willen hebben. Je wil losser werken, je kan geen goede handen tekenen, je hebt geen kunstacademie gedaan of je kan niet met photoshop overweg. Vaak ontstaat dit omdat je jezelf vergelijkt met anderen. Vaak met de besten uit het vak.
 2. Als je wilt kunnen werken als illustrator moet er iemand zijn die jou vraagt, die jouw werk waardeert en die er voor wilt betalen. Dus ben je afhankelijk van de mening van een ander. En je bent afhankelijk van je maatschappelijke en financiële positie. Die op dit moment in Nederland niet voor iedereen heel rooskleurig is. Het lijkt erop dat we als illustratoren niet heel erg gewaardeerd worden in ons werk. We moeten hard werken om genoeg geld binnen te krijgen en om niet als hobbyisten gezien te worden.
 3. Jouw ervaringen in het verleden met gezien en gewaardeerd worden als mens en als maker. Ik ben bang dat de meesten van ons wel eens flink afgeserveerd zijn op wie we zijn en wat we doen. Soms met de beste bedoelingen maar in jouw zit dat gekwetste kind, mens. Als je die ervaring niet volledig verwerkt hebt dan wordt je al gauw getriggerd in die oude afwijzing, die oude pijn.

Het tweede is niet zozeer een individueel probleem. Het eerste kan je zelf aanpakken door minder kritisch (perfectionisch) naar jezelf te kijken en/of door te leren wat je wilt kunnen. Dat is niet altijd zo makkelijk als het lijkt. Het laatste is ook niet gemakkelijk om alleen te doen. Het is mijn expertise om je te helpen met meer plezier en zelfvertrouwen te kijken naar wat je maakt en om je te hlepen inzicht te krijgen in wat de oorzaak is van je onzekerheid, je kwetsbaarheid en je te helpen daar aan te werken.

Wat je kan doen is voor iedereen anders omdat we allemaal andere mensen zijn maar ook omdat de oorzaak van ons onzeker of kwetsbaar voelen niet hetzelfde hoeft te zijn. De één wil het tot de bodem uitzoeken en oplossen. De ander wil het leefbaar maken op een zo simpel mogelijke manier en dus er mee leren leven. Wat voor de één werkt hoeft niet voor de ander te werken.

Ik geef hier verschilldende tips en neem de tijd om te kijken wat voor jou werkt en wat bij jou past.

Dit werkt trouwens wel voor iederen: Wees lief voor jezelf! Doe alsof je je beste vriendin bent en behandel jezelf ook zo. Geef jezelf de tijd en ruimte om uit te zoeken hoe je met je onzekerheid om wilt gaan.

Je kan als je dat wilt een meer therapeutische aanpak kiezen waarbij je opzoek gaat naar wat de oorzaak is van je onzekerheid, je angsten en je gebrek aan zelfvertrouwen. Door hier meer inzicht in te krijgen leer je dat het een niet reële onzekerheid is omdat die gebaseerd is op iets uit het verleden en niet met het heden te maken heeft. Inmiddels ben jij een ander mens in een andere situatie. Je kan hier hulp bij vragen. (zie ook bij de tips hieronder)

Je kan ook zelf heel veel doen. Hieronder vind een aantal manieren om je zelfvertrouwen te vergroten:

 • Realiseer je dat jouw beperkingen ook je kracht kunnen zijn. Terwijl je oplossingen zoekt kan je je juist je eigen stijl ontwikkelen. Als je iets niet kan tekenen en daar bijvoorbeeld een foto voor gebruikt is dat iets dat eigen is aan jouw werk.
 • Complimenten die je krijgt opschrijven en verzamelen. Hang ze boven je bureau of op je wc. en lees ze regelmatig.
 • Negatieve gedachten die in je hoofd zitten opschrijven en omzetten in positieve gedachten. Je kan er niets van wordt dan je kan het! Hang de lijst met positieve zinnen op een duidelijke zichtbare plek. Oefen jezelf om zodra je een negatieve gedachten hebt die hardop in de positieve versie uit te spreken.
 • Af en toe uit je comfortzone stappen, nieuwe ontdekkingen doen en ervaringen opdoen. Doe bij voorbeeld mee met de ‘fun start of the week’ of een andere creatieve challenge!
 • Vergelijk jezelf vooral met jezelf. Kijk naar ouder werk, kijk waar je in vooruit gegaan bent. Kijk naar waar je een jaar geleden stond en hoe het nu gaat.
 • Ken jezelf, weet wat je wilt, wat je kan, wat je niet kan, wat je wilt leren, waar jezelf in wilt ontwikkelen en waar je hulp bij nodig hebt. Het is heel sterk als je om hulp kan vragen! Weet waar je blij van wordt waar je ongelukkig van wordt, wat jouw manier van werken is, wat jouw stijl is. Wanneer je lekker werkt, wanneer niet. Bijvoorbeeld juist wel of juist niet ‘s avonds. Voor wie werk je graag, hoelang werk je graag. Wat heb je nodig om goed te kunnen werken. Kortom zorg dat je een realistische kijk hebt op wie je bent en wat je kan. En handel daarnaar zoveel als mogelijk is.
 • Ga een gesprek aan (bijvoorbeeld door het opte schrijven) met je onzekerheid met je angst. Met je innerlijke kind dat beschadigd is. Het is je vriend, het wil je helpen. De angst onzekerheid had ooit een functie, het beschermt je. Kijk of het nog nodig is om die onzekerheid te voelen in de situatie waarin je nu zit. Of de onzekerheid reëel is. Zo ja, bescherm jezelf, zo nee laat het los.
 • Schrijf een aanbevelingsbrief alsof je bij je zelf gaat solliciteren. Een zo positief en toch realistische beschrijving van wie je bent en wat je kan. En wat je nog gaat doen of nog wilt doen.
 • Een dialoog aangaan met je innerlijke criticus. Wat wil deze van jou of voor jou en wat wil jij? En wie bepaald wat? In hoeverre ben je blij met de IC en wat is niet prettig? Hoeveel ruimte mag de innerlijke criticus innemen? dit kan ook heel goed schrijftelijk.
 • Zoek uit wat het onzeker zijn je oplevert. Wat is de winst? En wat kost het je? Wat is je verlies? Hoe verhoud dit zich en wil je er andere keuzes in maken.
 • Benoem wat het ergste is dat er kan gebeuren als je faalt. Hoe erg is dat? En is het evengoed de moeite waard om te dit te doen?
 • Schrijf een dialoog uit tussen jouw zelfvertrouwen en jouw onzekerheid. Wat hebben ze elkaar te zeggen?
 • Voel waar je onzekerheid zit in je lichaam en waar zit je zelfvertrouwen? Het kan helpen met je aandacht naar de plek van het zelfvertrouwen te gaan als je je onzeker voelt. Of in ieder geval weg te gaan bij het gevoel van onzekerheid. Je ergens anders op te focussen.
 • Zoek uit waar je onzekerheid over gaat door een lijst te maken. Ik ben bang voor…, Ik ben bang omdat…, Ik ben onzeker omdat…, Ik ben onzeker door…, Mijn zelfvertrouwen verdwijnt als…

Ga de diepte in door tot de kern van je onzekerheid door te dringen. Dit is lastig om alleen te doen, je kan hier beter hulp bij vragen. Vraag steeds wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik onzeker ben.

Bijvoorbeeld als antwoord: “Dan voel ik me niet prettig.” Wat is het ergste dat er kan gebeuren als je je niet prettig voelt? Net zolang tot je in herhaling valt of tot je een sterkte emotie voelt. Dat laatste is wat je wilt. Nu voel je wat er op het spel staat. Je komt bij de oude onderliggende pijn. Als je hier doorheen kan gaan, dit kan voelen dan verwerkt je het onderste blokje in de stapel van onzekerheden waar je steeds last van hebt en stort de toren in. Met andere woorden je hoeft deze onzekerheid niet meer te voelen. Hier kan hulp bij vragen door een creatief consult te doen als je er niet zelf uit komt. het is namelijk best lastig om dit voor jezelf te doen.

Wat je beter kan vermijden om te voorkomen dat je onzeker wordt:

 • Jezelf gaan vergelijken met anderen, met mensen die succesvoller zijn dan jij, die verder zijn dan jij. Dus scrollen op instagram niet om geïnspireerd te raken maar om jezelf naar beneden te halen. Stop zodra je voelt dat je jaloers  wordt, dat je depri wordt.
 • Doelen stellen of juist geen doelen stellen. Voor mij werkt doelen stellen niet goed omdat ik niet in staat ben deze realistisch te stellen. Ik haal ze vaak niet en dat is niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Bovendien weet ik (zeker op de lange termijn) niet wat goed voor me is. Ik laat me liever verrassen en sta liever open voor wat er op mijn pad komt. Maar als je chaotisch bent of houvast nodig hebt in wat je wilt. Als je de neiging hebt om alle kanten op te gaan, kunnen doelen juist weer goed helpen om je zeker te voelen over je werk.
 • Jezelf afhankelijk opstellen van de mening van een ander.
 • Jezelf vereenzelvigen met je werk. Als je werk kritiek krijgt voel je dat als kritiek op wie jij bent. Je bent veel meer dan het werk dat je maakt.
 • Een slecht betaalde klus aannemen.
 • Een klus aannemen die ver boven je kunnen is.

Tips:

Share This: