Follow your heart, how do you do that?

De Nederlandse vertaling staat helemaal onderaan.

You often hear and read that you should follow your heart. But that is quite an abstract fact.Your heart is a muscle that pumps blood around your body. You cannot follow it, it is in you and follows you wherever you go.

What then? The heart symbolizes love. It is about what you love. So follow what you love.

What does follow mean? Not the literal opinion, that you walk behind the person you love. It means that you do what you love to do, that you do something to effectuate what you want.That you are working to turn your needs and desires into reality.

Unfortunately, there are quite a few obstacles on that road. For me it was a really important thing to learn to discover what I love, what my needs are. I didn’t know that anymore.

For example, I like cake, a glass of cold white wine or blaming the other person so now and then. Not really recommendable things to follow. What are important things for me to do? And how do I know it is my desire and not someone else’s?

I was looking for a simple tool. My starting point was that deep down you know what you want, but a lot of noise has come over it in the course of your life. Standards and values ​​that do not fit but that you must adhere to. Norms and values, learned fears, old negative experiences, etc. The trick is to get rid of that noise.

Usually your first thought, your first inspiration or answer is what you really want. As soon as you become aware of it, the noise comes: that’s not possible, that’s not allowed, that’s scary, etc. So if you can hold onto that first thought or inspiration and be aware of what happens next, you can practice becoming more aware of what you want.     

I have developed the heart wish cards (Hartewenskaartjes) a while ago as an aid to get to your first feeling. About 50 cards with basically the same question but always asked differently and always aimed at eliminating the noise.

Almost 100 sets have been sold. The last three are in the shop. For sale.

I am thinking of making a second series, do you think there is a need for that?

Or for an English series?

With love, Herma

Volg je hart, hoe doe je dat?

Je hoort en leest vaak dat je je hart moet volgen.Maar dat is best een abstract gegeven. Je hart is een spier die bloed rond pompt in je lichaam. Die kan je niet volgen, die zit in jou en volgt jou waar jij gaat.

Wat dan? Het hart staat symbool voor liefde. Dat waar je van houdt. Dus volg dat waar je van houdt.

Wat betekent volgen? Dat betekent dat je doet wat je wilt, dat je iets onderneemt om dat waar je van houdt voor elkaar te krijgen.

Dat je er aan werkt om je behoeften en verlangens in werkelijkheid om te zetten. Jammer genoeg zijn er nogal wat obstakels op die weg. Voor mij was een heel belangrijke om te leren te ontdekken waar ik van hou, wat mijn behoeften zijn. Dat wist ik niet meer. En soms nog steeds niet.

Ik hou bijvoorbeeld van taart, van een glaasje koude witte wijn en van de schuld in eerste instantie bij de ander leggen. Niet echt aanbevelenswaardige zaken om na te jagen. Wat zijn dan wel belangrijke zaken voor mij om me mee bezig te houden? En hoe weet ik dat het mijn verlangen is en niet dat van een ander?

Ik zocht naar een simpel hulpmiddel. Mijn uitgangspunt was dat je diep van binnen weet wat je wilt maar dat er veel ruis overheen is gekomen in de loop van je leven. Normen en waarden die niet bij passen maar waar je je wel aan moe(s)t houden. Aangeprate en aangeleerde angsten, oude negatieve ervaringen etc. De kunst is om die ruis kwijt te raken.

Meestal is je eerste gedachte, je eerste ingeving of antwoord wat je echt wil. Zodra je je het bewust wordt komt de ruis: dat kan niet, dat mag niet, dat is eng, enz. Dus als je die eerste gedachte of ingeving vast kan houden en bewust kan zijn van wat er daarna gebeurd kan je oefenen om je steeds bewuster te worden van wat jij wilt. En wat je tegenhoudt.

Ik heb de hartewenskaarten ontwikkelt, al een tijdje geleden, als hulpmiddel om bij je eerste gevoel te komen. Ongeveer 50 kaarten met eigenlijk steeds de zelfde vraag maar steeds anders gesteld en steeds gericht op de ruis te elimineren. 

Er zijn er bijna 100 setjes verkocht. Ik heb de laatste 3 in de shop gezet.

Ik denk er over om een tweede serie te gaan maken, denk je dat daar behoefte aan is?

Liefs Herma

Share This:

4 Replies to “Follow your heart, how do you do that?”

  1. Hoi Herma,
    Wat mooi en eerlijk hoe je het zo schrijft, ook waar jij van houdt ❤️
    Ja moeilijk of je er wel of niet mee doorgaat, denk dat je zelf vast aanvoelt wat je gaat doen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.